ในเวลานี้นักค้นคว้าจากUmeå University (แล้วก็ผู้ร่วมมือจาก SLU, Russia, France แล้วก็ United Kingdom) ได้ชี้ให้เห็นว่าการปลดปล่อยก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกในพื้นที่เยอะที่สุดในพื้นที่ที่มีการระเหยเปลี่ยนเป็นดิน permafrost ของไซบีเรียตะวันตกได้น้อยลงเป็นอย่างมากแล้วก็น้อยลงในรอบๆที่มีอากาศหนาวเย็น ยังไม่เริ่มละลาย ทีมงานนักวิจัยได้ศึกษาค้นพบว่าการปลดปล่อยแก๊สสภาวะเรือนกระจกจากแม่น้ำมีจำนวนคาร์บอนสูงขึ้นยิ่งกว่าแม่น้ำที่ขนส่งไปยังห้วงมหาสมุทรอาร์กติก

“นี่เป็นการศึกษาค้นพบที่ไม่คาดคิดเนื่องจากว่าแม่น้ำไซบีเรียตะวันตกปฏิบัติงานและก็ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนมากที่ได้รับจากการสลายตัวของดินที่แล้งและก็จำนวนของการปลดปล่อยแก๊สกลุ่มนี้บางทีอาจมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศยังร้อนอยู่” Svetlana Serikova นิสิตปริญญาเอกกล่าว สาขาวิชานิเวศวิทยาและก็วิทยาศาสตร์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยUmeåรวมทั้งหนึ่งในนักค้นคว้าในกลุ่ม

จำนวนการปลดปล่อยก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกจากพื้นที่แห้งโดยธรรมดารวมทั้งในไซบีเรียตะวันตกโดยเฉพาะมีความจำเป็นเหตุเพราะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจของพวกเราในเรื่องหน้าที่ของพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วในวัฎจักรคาร์บอนทั่วทั้งโลกและเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับในการคาดเดาผลพวงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป อาร์กติก

ความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในแถบอาร์กติกเพราะว่าสภาวะโลกร้อนมีผลต่อระบบลักษณะอากาศรวมทั้งส่งผลเสียอย่างมากมายต่อที่เหลือของโลกโน่นเป็นเหตุผลที่พวกเราให้ความเอาใจใส่กับการถ่ายภาพว่าภาวการณ์โลกร้อนส่งผลเสียต่อยังไง อาร์กติกขณะนี้ก่อนที่จะความเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากกลุ่มนี้เกิดขึ้น “Svetlana Serikova กล่าว